QUÈ FEM?

disseny d'interiors reforma completa de vivenda i espais comercials

Projectes integrals d’interiorisme

Projectes d’interiors en espais comercials, hostaleria i habitatge. Es realitza un projecte complet adaptat a les necessitats del client aportant solucions a nivell tècnic i estètic. El projecte inclou plànols d’avantprojecte, memòria descriptiva, pressupost i perspectives en 3D, que es desenvoluparan al llarg de l’obra.

Els projectes d’espais comercials i d’hostaleria s’enfoquen al producte, a les necessitats i a l’entorn del negoci. Fent un anàlisi de tot això, es dissenya l’espai enfocat al bon desenvolupament de l’activitat de negoci, amb la creació d’una nova imatge que permeti millorar les vendes i la rendibilitat del negoci.

Els projectes d’interiorisme per la llar són enfocats al 100% a les necessitats del client, aportant idees per solucionar problemes de distribució, de llum, o d’aprofitament d’espai. S’interpreta el gust i l’estil del client, i es controla el disseny, l’execució i la decoració per tal d’arribar a un resultat òptim pel client.

Direcció d’obra

Direcció d’obra en espais comercials, hostaleria i habitatge. Es tramita la llicència d’obres i els permisos d’activitats a través del nostre propi equip tècnic. Inclou també la coordinació i supervisió dels industrials que realitzaran l’obra, ja siguin el nostre propi equip, o els industrials del client.

Habitualment la direcció d’obres es realitza sobre es projectes que s’han dissenyat prèviament al nostre estudi per tal de garantir un bon resultat del projecte.

Disseny de mobiliari

Per tal d’arribar al resultat òptim a cada espai, les nostres propostes de disseny de mobiliari tenen com a finalitat aconseguir la màxima integració a nivell funcional i estètic juntament amb altres tipus de mobiliari per crear un conjunt personalitzat.

A vegades, hi ha projectes que requereixen un disseny adaptat al 100% al espai, tant per la seva màxima integració visual amb el projecte, com per l’aprofitament de l’espai.

Així trobem exemples com, disseny de vestidors a mida, armaris convencionals, zones d’estudi, mobles de rebedor, o la conversió i restauració de mobles antics amb la finalitat de donar-los una nova vida.

ESTILISME I DECORACIÓ

Oferim assessorament tant per espais comercials, com hostaleria i vivenda amb la finalitat de donar una nova ambientació a l’espai sense necessitat de fer-hi obres. Proporcionem assessorament a l’hora d’escollir colors; il·luminació, mobiliari, tèxtils,  acabats, i complements de decoració segons les darreres tendències.

La nostra finalitat és aconseguir canvis d’imatge d’espais de manera ràpida, efectiva i econòmica.